Αυριο διακοπή ρευματος στο Δ.Δ Γέφυρας

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ
ΑΎΡΙΟ ΤΕΤΆΡΤΗ 18-10-2023 ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΌ ΜΕΓΆΛΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ 08:00 ΈΩΣ 14:00
ΕΠΊΣΗΣ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΌ ΗΡΏΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟΥ ΈΩΣ ΤΗΝ ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ 11:00 ΈΩΣ ΠΈΡΑΤΟΣ.