” VIMATHESS-news ” : Τίτλοι τέλους για το ΚΕΚ “ΝΕΦΕΛΗ” / Το πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα

ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

Το τέλος ενός ιστορικού χώρου φαίνεται πως ήρθε μετά την απόφαση των δημοτικών συμβουλίων ΔΕΛΤΑ και ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ να αναστείλουν τη λειτουργία  του ΚΕΚ “ΝΕΦΕΛΗ” και να βάλουν «λουκέτο» στην επιχείρηση.
Το «ταλαιπωρημένο» και «καταγγελλόμενο » εδώ και χρόνια  ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ δεν υπάρχει ποια  …Τίτλοι τέλους για το ΚΕΚ “ΝΕΦΕΛΗ”
Το ιστορικό πλέον ΚΕΚ «ΝΕΦΕΛΗ»  που ιδρύθηκε το 1984, μετά από πρόταση του τότε δημάρχου Κουφαλίων Χρήστου Χατζηδημητρίου και την σύμφωνη γνώμη όλων των προέδρων απο της  τότε κοινότητες Κουφαλίων , Χαλκηδόνας  και Αγίου Αθανασίου  ( πρώτη φορά και  ανασυστάθηκε όπως ήταν μέχρι τέλους το  το 1995 )
Υπήρξε δε σημείο αναφοράς για την περιοχή και προνόμιο, όλης της κοινωνίας εδώ και δεκαετίες, σήμερα κλείνει τις πόρτες του μετά από απόφαση – όπως προαναφέρουμε –  των δημοτικών συμβουλίων
 Από την έναρξη της λειτουργίας του πέρασαν πολλές  γενιές δημοτών και  διατήρησαν το συγκεκριμένο ΚΕΚ αλλά, όπως δήλωσε  στον υπογράφοντα ο δήμαρχος ΔΕΛΤΑ κ. Γ. Ιωαννίδης  :  «…μετά από αρκετή σκέψη αποφασίσαμε  να διακόψουν τη λειτουργία του ως την καλύτερη επιλογή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή…»
Με το κλείσιμο του έμειναν αναπάντητα πολλά από τα  ερωτήματα  τα οποία  «ταλανίζουν» ακόμη της τοπικές κοινωνίες και  τους δημότες αφού κατά καιρούς ακουστήκαν διάφορες καταγγελίες  … για τον τρόπο λειτουργίας
Το « VIMATHESS” σήμερα φέρνει στον αναγνώστη του την απόφαση του δήμου ΔΕΛΤΑ για το κλείσιμο του ΚΕΚ»ΝΕΦΕΛΗ» και προσεχώς θα δημοσιεύσει το εισαγγελικό πόρισμα για να μάθουν οι αναγνώστες  μας το σκεπτικό της απόφασης …

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό 25ο της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα. 
Αριθ. Απόφ. 129/2022 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Λύση της Διαδημοτικής Επιχείρησης «Νεφέλη» και εκκαθάριση αυτής 
Στη Σίνδο και στο Συνεδριακό Κέντρο «Κωνσταντίνος Χ. Θεοφάνης», σήμερα την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 25347/23-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που εστάλη σε όλα τα μέλη με e-mail. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (άρθρο 67 του Ν.3852/2010). Η συνεδρίαση έγινε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν.4954/2022). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22), ήτοι : 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Γεωργιάδου Χρυσούλα 
 1. Αλμπάνης Θεοφάνης 
 1. Ελευθεριάδου Παρασκευή 
 1. Κυριακίδης Γεώργιος 
 1. Λουμπούτης Κωνσταντίνος 
 1. Φωτόπουλος Ευθύμιος 
 1. Δημοπούλου Τυφλιώρη Μαριάνθη 
 1. Ζάχος Γρηγόριος 
 1. Δουζδαμπάνης Κωνσταντίνος 
 1. Μαυρίδου Σοφία 
 1. Καστελιάνος Πέτρος 
 
 1. Κουρόγλου Τριαντάφυλλος 
 1. Χαντές Αχιλλέας 
 1. Αντωνιάδης Αντώνιος 
 1. Μαυρομάτης Δημήτριος 
 1. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος 
 1. Καϊκής Κωνσταντίνος 
 1. Λιάκος Νικόλαος 
 1. Σταματάκης Σπυρίδων 
 1. Βαλάρης Θεόδωρος 
 1. Αλεξανδρίδης Γεώργιος 
 1. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα  
 
 1. Ναζλίδης Χρήστος 
 1. Χαλβατζής Ευάγγελος 
 1. Βαμβάκος Ευάγγελος 
 1. Καμανάς Δημήτριος 
 1. Δαρμουσλής Δημήτριος 
 1. Μπαλλογιάννη Ελένη 
 1. Γλώσσης Γεώργιος 
 1. Παππάς Αθανάσιος 
 1. Τερζής Ροβέρτος 
 1. Ρουσομάνη Ραφαέλλα 
 1. Μπενάκης Μιχαήλ 
Η δημοτική σύμβουλος Μπαλλογιάννη Ελένη, προσήλθε πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος και δεν συμμετείχε στην ψήφιση των προηγούμενων θεμάτων. 
Παρόντες ήταν και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βραχιάς: Βέρρος Αναστάσιος, Καλοχωρίου: Στατερούδης Πέτρος, Σίνδου: Γκαμανής Δημήτριος και Χαλάστρας: ΠαπαδημητρίουΑλεξούδη – Μαρία. 
Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: Ανατολικού, Διαβατών, Κυμίνων, Ν.Μαγνησίας, και Ν.Μαλγάρων:Καρκαμάνης Σπυρίδων, Τσίντου Πολυχρονία, Κατούνας Βασίλειος,Καράδαλης Θεόδωρος και Μπαξεβάνης Χρήστος δεν παρέστησαν στην συνεδρίαση αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε επίσης και παρέστη ο Δήμαρχος κ. Ιωαννίδης Ιωάννης. 
Την τήρηση των πρακτικών έκανε η υπάλληλος του Δήμου, Εζανίδου Ιωάννα. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λουμπούτης Κωνσταντίνος εισηγούμενος το 5ο θέματης ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο για να ενημερώσει τα μέλη. 
Ο Δήμαρχος παίρνοντας το λόγο είπε ότι : 
Κατόπιν της υπ΄αριθ.4/1-6-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης με διακριτικό τίτλο: «ΝΕΦΕΛΗ» και της υπ΄αριθ.2/10-10-2022 απόφασης του Διαδημοτικού Οργάνου της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμίαΔιαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης με διακριτικό τίτλο: «ΝΕΦΕΛΗ» με θέμα : «Λήψη απόφασης Λύσης και Εκκαθάρισης της Διαδημοτικής ΕπιχείρησηςΝΕΦΕΛΗ», θα ήθελα να ενημερωθούν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη των ανωτέρω αποφάσεων. 
Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης με διακριτικό τίτλο: «ΝΕΦΕΛΗ», ιδρύθηκε το 1995 από Δήμους και Κοινότητες της Δυτικής Υπαίθρου του Νομού Θεσσαλονίκης (‘Καλλικρατικοί’ Δήμοι Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου) με σκοπό την συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ζητήματα κατάρτισης και προώθησής στην αγορά εργασίας. 
Οι τότε Δήμαρχοι και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων της Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, διαπίστωσαν την ανάγκη για τη δημιουργία μιας δομής που να καλύπτει τα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής για προώθηση στην απασχόληση και συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε το πρώτο και μοναδικό Κ.Ε.Κ. της περιοχής. 
Ο λόγος που συστάθηκε  η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης με διακριτικό τίτλο: «ΝΕΦΕΛΗ», ήταν η απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων και η υλοποίηση προγραμμάτων που σκοπό είχαν την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, στις δραστηριότητες του Κ.Ε.Κ. περιλαμβάνονταν ενδεικτικά τα εξής: 
 • Η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης 
 • Η παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
 • Η διενέργεια ερευνών και μελετών που αφορούν στη δια βίου μάθηση, στην αγορά εργασίας και στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
 • Η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων που αφορούν στη δια βίου μάθηση, στην αγορά εργασίας και στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κ.ο.κ. 
 • Η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης κ.ο.κ. 
Στην πολυετή λειτουργία της η ΝΕΦΕΛΗ συνεργάστηκε με εύρωστες και μεγάλες επιχειρήσεις, με συλλόγους, τοπικούς φορείς, Δήμους του εξωτερικού και εσωτερικού, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσ/νίκης, Πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, ΚΕΚ και πολλούς ακόμα Οργανισμούς, με σκοπό πάντα τη βέλτιστη παροχή γνώσεων και υπηρεσιών. 
Με τις δράσεις της συνέβαλλε στο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό έργο του Δήμου. 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι, η επιχείρηση βάσει νομοθεσίας ήταν αυτόνομη και δεν βάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό των οικείων Ο.Τ.Α., έτσι με τις συνθήκες εργασίας που προέκυψαν από τον covid, την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε, τηνμη ένταξη σε νέα προγράμματα, την ανταγωνιστικότητα και την δυσλειτουργία που προέκυψε από αποχωρήσεις σημαντικών στελεχών της Επιχείρησης, δημιούργησαν έναν ασφυκτικό κλοιό που την οδήγησαν σε μαρασμό. 
Παρότι έγιναν φιλότιμες προσπάθειες από το Δ.Σ. της επιχείρησης και το Διαδημοτικό της όργανο για να ανακάμψει, δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό. 
Έτσι με τις αποφάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω αποφασίσθηκε η Λύση και Εκκαθάριση της Επιχείρησηςμε την επωνυμίαΔιαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης με διακριτικό τίτλο: «ΝΕΦΕΛΗ». 
Ήδη με την υπ΄αριθ.112/14-12-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα, ως καθολικού διάδοχου αυτής, αποφασίστηκε η τροποποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα με παράρτημα ΡΟΜΑ», με ταυτόχρονη μεταφορά του υφιστάμενου προσωπικού ΙΔΟΧ  έως την λήξη της πράξης καθώς και την συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από το Δήμο Δέλτα, για την κάλυψη των κενών θέσεων που τυχόν θα προκύψουν για την Πράξη «Κέντρο Κοινότητος Δήμου Δέλτα – Παραρτήματα Ρομά». 
Ομοίως, τα περιουσιακά (κινητά καιακίνητα) στοιχεία της υπό λύση και εκκαθάριση επιχείρησης, περιέρχονται στους Δήμους – Εταίρους, που την έχουν συστήσει, σύμφωνα με το μετοχικό κεφάλαιο και το ποσοστό που τους αναλογεί. 
Σήμερα καλούμαστε να τοποθετηθούμε επί: της υπ΄αριθ.4/1-6-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης με διακριτικό τίτλο: «ΝΕΦΕΛΗ» και της υπ΄αριθ.2/10-10-2022 απόφασης του Διαδημοτικού Οργάνου της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμίαΔιαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης με διακριτικό τίτλο: «ΝΕΦΕΛΗ» με θέμα : «Λήψη απόφασης Λύσης και Εκκαθάρισης της Διαδημοτικής ΕπιχείρησηςΝΕΦΕΛΗ», όχι γιατί επιβάλλεται αλλά γιατί η ιδέα της σύστασης της Διαδημοτικής Επιχείρησης ξεπήδησε σε τούτα τα έδρανα.Μετά την πολύχρονη και επιτυχημένη πορεία της, κλείνει με την κατανόηση και τη συναίνεση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(19 υπέρ και 2 κατά) 
Αποδέχεται τη Λύση της Διαδημοτικής Επιχείρησης «Νεφέλη» και την εκκαθάριση αυτής. 
Το ανωτέρω θέμα δεν ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Δημοπούλου Τυφλιώρη Μαριάνθη και Αλεξανδρίδης Γεώργιος, διότι θεωρούν ότι η απόφαση αυτή είναι περιττή. 
Η δημοτική σύμβουλος Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα αποχώρησε κατά τη συζήτηση του θέματος και δεν τοποθετήθηκε. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 129/2022. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΛΟΥΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ