“VimaThess-News”- Ιωάννης Ταχματζίδης : “Πετυχημένος Δήμος είναι αυτός που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την καθημερινότητα των δημοτών…”

Το “VimaThess-News”φιλοξενεί σήμερα ένα νεαρό σε ηλικία ,αλλά, με μεγάλη εμπειρία  σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον δήμαρχο Λαγκαδά  τον κ Ιωάννη Ταχματζίδη

Αφού τον ευχαριστήσουμε για την συνέντευξη που μας παραχώρησε, περνάμε στις ερωτήσεις, για να γνωρίσουν οι αναγνώστες μας καλυτέρα , έναν δήμο στα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης τον δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ και τα πολύ σημαντικά έργα – κατά γενική ομολογία – της διοίκησης  που είναι αυτήν την περίοδο στο “τιμόνι” του δήμου …

 Με τον δήμο Λαγκαδά έχω μια ιδιαιτερότητα σαν Χρήστος  αφού εκεί υπηρέτησα τους 19 μήνες  της στρατιωτικής μου θητείας και  έχω όμορφες προσωπικές αναμνήσεις … !

Αλλά … τέλος η “φλυαρία”  ας περάσουμε στη συζήτηση μας  με τον δήμαρχο … 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ

ΧΡΗΣΤΟ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κοντινό πλάνο

Πόσο ικανοποιημένοι είστε μέχρι σήμερα από τη διακυβέρνηση του Δήμου Λαγκαδά

Αναλάβαμε ένα δήμο που έχει πληθώρα σημαντικών προβλημάτων και τα οποία ήταν άλυτα για δεκαετίες. Τον πρώτο χρόνο της διοίκησής μας διαχειριστήκαμε -και κληθήκαμε να επιλύσουμε- προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Ωστόσο θεωρώ ότι παρά τις δυσμενείς συγκυρίες και δυσκολίες λόγω της πανδημίας, παρά το γεγονός ότι οι πόροι και τα μέσα είναι ελάχιστα, έχουμε βάλει σε τάξη πολλά εκκρεμή ζητήματα και καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για να είμαστε αποτελεσματικοί. Χτίζουμε από την αρχή ένα νέο, σύγχρονο μοντέλο διοίκησης που αφενός μεν θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών και αφετέρου θα συμβάλλει στην επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου μας και στη βελτίωση της λειτουργίας του δημοτικού μηχανισμού. Εστιάζουμε στα καθημερινά προβλήματα των δημοτών μας, ενταχθήκαμε σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κάναμε παρεμβάσεις περιβαλλοντικής φύσης, ενώ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προχωρήσαμε στη διάνοιξη χειμάρρων και ρεμάτων, ένα μεγάλο και δύσκολο έργο, κάναμε δεκάδες συντηρήσεις σχολικών κτιρίων, δημιουργήσαμε έργα για τη βελτίωση των αστικών υποδομών και των υποδομών κοινής ωφέλειας, ξεκινήσαμε διαδικασίες για την τουριστική, ιστορική, θρησκευτική ανάδειξη και προβολή όλου του δήμου. Δώσαμε και δίνουμε το δικό μας στίγμα και αναπτύσσουμε ένα εξωστρεφές πρόσωπο μέσω στοχευμένων δράσεων για τη συντονισμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αναπτυξιακών εργαλείων και χρηματοδοτικών πόρων.

Πρόσφατα ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαγκαδά. Πόσο ικανοποιημένοι είστε ως διοίκηση;

Πράγματι, κατατέθηκε και ψηφίστηκε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που είναι αντιπροσωπευτικό, θα έλεγα, του οράματος μου για τη δημιουργία ενός βιώσιμου, σύγχρονου και προοδευτικού Δήμου με ανθρώπινο πρόσωπο που περνάει μέσα από την έμπνευση- παρότρυνση του στελεχιακού δυναμικού μας για προσφορά στον τόπο, την ίση μεταχείριση, την επιμόρφωση των στελεχών, την εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών, την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και τον εξορθολογισμό όλων των κακώς κείμενων που συναντάμε. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα, συνολικού ύψους 4.156.532,33 ευρώ, προβλέπονται 35 νέα έργα, 17 συνεχιζόμενα για την Τεχνική Υπηρεσία και 9 συνεχιζόμενα για την Πολεοδομία. Θεωρώ ότι είναι ένα ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και υλοποιήσιμο πρόγραμμα το οποίο αξιολόγησε και ιεράρχησε τα αιτήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις προτεραιότητες και τις ανάγκες των πολιτών καθώς και τη δυνατότητα ωρίμανσης και υλοποίησης πολλών χρηματοδοτούμενων έργων, μέσα στο 2021. Για την κατάρτιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος προηγήθηκε εξαντλητική διαδικασία διερεύνησης, όπως και πολύωρη μελέτη, για τη δυνατότητα ένταξης επιλέξιμων πράξεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων των εθνικών χρηματοδοτικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι θα υποβληθούν προτάσεις για το σύνολο των προσκλήσεων του Προγράμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης». Σημειώνεται δε, πως από την έγκριση των προτάσεων που θα υποβληθούν, ο Δήμος Λαγκαδά προσδοκά, από τη χρηματοδότηση των έργων, περί τα 20.000.000 ευρώ. Για πρώτη φορά το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν αποτελεί απλή έκθεση ιδεών ή ευχών, αλλά είναι ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα.

Τι έργα περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 στο Δήμο Λαγκαδά;

Οι προδιαγραφές που τέθηκαν για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και η δομή τους εστιάζει σε δράσεις και πράξεις με κοινωνικοοικονομικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό αντίκτυπο. Οι βασικοί άξονες του Τεχνικού Προγράμματος αφορούν, μεταξύ άλλων, σε έργα καθημερινότητας και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών ενώ σημαντικά βήματα θα γίνουν στους τομείς: της αστικής αναζωογόνησης, προσεισμικού ελέγχου, ασφαλτικών αποκαταστάσεων, αγροτικής οδοποιίας, οριοθετήσεων ρεμάτων, συντηρήσεις αθλητικών και σχολικών εγκαταστάσεων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά κτίρια, δράσεις ηλεκτροκίνησης, προστασίας των πολιτών , της αγροτικής παραγωγής, ψηφιοποίησης των δημοτικών υπηρεσιών και της πολεοδομίας και πολλά άλλα έργα και υποέργα. Στοχευμένες πολιτιστικές παρεμβάσεις προβλέπονται για: 1) Εκπόνηση μελέτης και κατασκευής έργου που αφορά το Πολιτιστικό και Πνευματικό Κέντρο «Γεώργιος Μπίλλης» και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του, 2) Μελέτη και κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λαγκαδά, 3) Μελέτη για την ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου «Αλευρόμυλοι Γεωργιάδη».

-Ποια είναι τα σχέδιά σας για το επόμενο διάστημα;

Λέγεται ότι πετυχημένος Δήμος είναι αυτός που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την καθημερινότητα των δημοτών. Για να μιλήσω για το δικό μας δήμο, πρέπει να γίνουν και γίνονται πολλά περισσότερα γιατί σε επιμέρους τομείς είμαστε ακόμη πίσω. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το Πρόγραμμα «Τρίτση», όπως προανέφερα, σε θέματα που αφορούν την ψηφιακή αναβάθμιση του δήμου, όσο και έργα υποδομών. Ταυτόχρονα ως δημοτική αρχή δώσαμε και δίνουμε μεγάλη σημασία στις σχολικές υποδομές. Η προσχολική αγωγή, η παιδική μέριμνα και η πολύτιμη βοήθεια στη φιλοξενία, φροντίδα, διαπαιδαγώγηση και μέριμνα των παιδιών για εργαζόμενους και μη γονείς αποτελούν από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες που έχουμε αναλάβει ως δημοτική αρχή. Δύο σχολικές υποδομές, που για χρόνια είχαν κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, καταφέραμε επί των ημερών μου να αδειοδοτηθούν και να λειτουργήσουν αντίστοιχα. Μετά από πολύχρονη καθυστέρηση το Ειδικό Σχολείο Λαγκαδά (Λοφίσκου) άνοιξε τις πόρτες του για τους
μαθητές, ενώ έτοιμος να λειτουργήσει είναι και ο βρεφονηπιακός σταθμός στα Λαγυνά.

– Για τον πρωτογενή τομέα υπάρχουν στόχοι καθώς και η οικονομία του Δήμου Λαγκαδά στηρίζεται σε αυτόν;

Πράγματι, ο Δήμος Λαγκαδά είναι ένας κατεξοχήν αγροτικός δήμος, ενώ στην περιοχή του είναι εγκατεστημένες εκατοντάδες μεταποιητικές εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον πρωτογενή τομέα και τη διασύνδεσή του με την ερευνητική κοινότητα για την απόδοση υπεραξίας στα αγροτικά αγαθά που παράγονται στον τόπο μας. Για το λόγο αυτό βρισκόμαστε στη διαδικασία δημιουργίας αγροτικής προθερμοκοιτίδας, που θα ενισχύσει, θα στηρίξει, θα επιμορφώσει και θα καταρτίσει τους αγρότες-επιχειρηματίες της περιοχής μας. Παράλληλα, προχωρούμε σε δράσεις που αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα, αφού στο δήμο μας υπάρχει μεγάλη φυτική και ζωική παραγωγή, με την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, αλλά και την ανάπτυξη ενός τοπικού σήματος ποιότητας, όπως και η δημιουργία προϊόντων γαστρονομίας με τη συνεργασία των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών της περιοχής μας και των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Δήμου μας.

Ποια τα σχέδιά σας για τα Ιαματικά Λουτρά Λαγκαδά;

Τα Ιαματικά Λουτρά Λαγκαδά είναι από τις πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω Covid-19 και κανείς δε γνωρίζει με ακρίβεια πως θα εξελιχθεί η κατάσταση τους επόμενους μήνες. Στη διάρκεια, όμως, της καραντίνας μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε ένα τεράστιο έργο στα Λουτρά, με μηδενικό κόστος, για να αλλάξουν εικόνα και να κρατηθούν όρθια. Νομιμοποιήθηκαν κτίρια που ήταν σε εκκρεμότητα δεκαετίες. Επανακτήθηκαν τα σήματα λειτουργίας τους, ανακαινίσθηκαν χώροι και πισίνες και πολλά άλλα. Στόχος μας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων ώστε να δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσουν την αίγλη που τους αξίζει αλλά και για συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

******************************************

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ