ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ …

ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διάβασε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ – Προσλήψεις ΕΠΟΠ: Οι ειδικότητες και τα προσόντα (απόφαση)

Προσλήψεις ΕΠΟΠ: Οι ειδικότητες και τα προσόντα (απόφαση) Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τα προσόντα για τις προσλήψεις ΕΠΟΠ. Πρόκειται για 1.000 οπλίτες, που θα προσληφθούν στο Στρατό Ξηράς. Με την …

ΣΤΡΑΤΟΣ – Προσλήψεις ΕΠΟΠ: Οι ειδικότητες και τα προσόντα (απόφαση) Διάβασε περισσότερα

Δήμ. Χαλκηδόνος : Διακήρυξη – Προκήρυξη – Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΧΙΑΛΟ 3α)ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡ. 1797-6_6ΖΞΥΩΗ2-6ΜΣ 3α)ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡ . 1797-11_6ΙΚΛΩΗ2-7Β8 3α)ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡ . 1797-14_ΩΕΗΦΩΗ2-ΝΔΔ 4α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡ 1797-11_ΩΕΧΝΩΗ2-ΙΙΘ 4α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡ . 1797-6_ΩΘΑΖΩΗ2-ΧΗ6 4α)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡ . 1797-14_Ω8ΦΛΩΗ2-6Ρ6

Δήμ. Χαλκηδόνος : Διακήρυξη – Προκήρυξη – Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί Διάβασε περισσότερα