ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Τα Καβακλιώτικα -“Η ΑΡΑΒΩΝΙΑ Μέρος 2 “

ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΙΔΟΥ ( Λαογράφος ) Αγαπημένα Καβακλιουτούδια κι Αρτλίκια Τ’ν Κυριακή ίνγκει μι χαρές κι μι τραγούδια η αραβώνια. Την Τιτάρτη του προυί, προυουδεί η ραβουνιασκί του δίσκου …

ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Τα Καβακλιώτικα -“Η ΑΡΑΒΩΝΙΑ Μέρος 2 “ Διάβασε περισσότερα