δήμ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Έφερε… επειγόντως θέμα καθαριότητας των σχολείων

Τώρα τι να γράψουμε για αυτό το γεγονός που ενω σε 7 μέρες ξεκινάει η σχολική περίοδο  ο δήμος Χαλκηδόνος δεν φρόντισε -όπως όφειλε- και  φέρνει επείγοντος θέμα καθαριότητας …
Ποτέ ;
Επτά ημέρες πριν να κτυπήσει το κουδούνι …!!!
Για του λόγου το αληθές διαβάστε την παρακάτω πρόσκληση από τον δήμο Χαλκηδόνος

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Αριθ. Συνεδρίασης 19/2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, σας καλούμε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, που θα γίνει στις

06/09/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 έως και 13:00,

με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

“Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων από ιδίους πόρους”
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4257/2014 και σε συνέχεια επιστολών διευθυντών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις οποίες οι ανάγκες για την καθαριότητα των σχολείων δεν καλύπτονται με τις προσλήψεις που έχουν γίνει για να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα σχολικά συγκροτήματα, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση με την διαδικασία του κατεπείγοντος, ώστε με την προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού να μην υπάρχει κάποια εκκρεμότητα στο θέμα της καθαριότητας.
για την μεταφορά : Ο…ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
 Υ.Γ : Αλήθεια ποιος είναι Αντιδήμαρχος παιδείας ;
Υ.Γ  :Έχω μια απορία ο εν λόγο αντιδήμαρχος ξαναβάζει υποψηφιότητα και ζητάει ξανά την ψήφο μας ;
για την μεταφορά : Ο…ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ