Θέρμη : Αλλάζουν όψη οι δρόμοι στη Θέρμη – Έργα 4.500.000 ευρώ

Ξεκίνησαν από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου – Τι πρόκειται να γίνει στη συνέχεια

Στο πλαίσιο του μεγάλου έργου των ασφαλτοστρώσεων και κρασπέδωσης δρόμων στους οικισμούς των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμης, συνολικού προϋπολογισμού 4.595.566,69€, ξεκίνησαν το τελευταίο διήμερο οι ασφαλτοστρώσεις στην κοινότητα του Αγίου Αντωνίου. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο έργο, εκτελούνται εργασίες οδοποιίας και στην Κοινότητα Αγίου Αντωνίου.

Η επιλογή των οδών, στις οποίες πραγματοποιούνται εργασίες, έγινε με βάση τη σημασία της οδού αναφορικά με την εξυπηρέτηση του οικισμού και στην κατεύθυνση αυτή δόθηκε προτεραιότητα σε κεντρικές οδούς οικισμών, σε οδούς με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο και βαριά κυκλοφορία, σε οδούς που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση επαρκούς οδικού δικτύου για τον οικισμό και σε οδούς στις οποίες κινούνται τα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην επιλογή των οδών που ασφαλτοστρώνονται έπαιξε η πυκνότητα δόμησης και οι ειδικές χρήσεις γης στην περιοχή διέλευσης της οδού, δόθηκε δηλαδή προτεραιότητα σε οδούς που εξυπηρετούν πυκνοδομημένες περιοχές, καθώς και ειδικές χρήσεις γης που έλκουν μετακινήσεις, π.χ. σχολεία, εκκλησίες, κοιμητήρια. Σημαντικός τέλος παράγοντας ήταν η ποιότητα και η κατάσταση του οδοστρώματος, καθώς και η απορροή ομβρίων.

Αναλυτικά στην Κοινότητα Αγίου Αντωνίου πραγματοποιούνται οι εργασίες:

Στο έργο περιλήφθηκαν κάποιες τοπικές ανακατασκευές και βελτιώσεις του οδοστρώματος, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού. Ειδικότερα, οι επεμβάσεις που εκτελούνται και θα ολοκληρωθούν άμεσα αφορούν στις οδούς: Ελευθερίου Βενιζέλου, Θαλή Μιλήσιου, Αγ. Ευγενίου, στην οδό ακριβώς μπροστά στο σχολείο καθώς και σε τμήματα της οδού εισόδου στο χωριό.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα μεταφερθούν στο οδικό δίκτυο του Μονοπηγάδου και στις δομημένες γειτονιές του οικισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο έργο των ασφαλτοστρώσεων του Μονοπηγάδου περιλήφθηκαν τοπικές ανακατασκευές και βελτιώσεις του οδοστρώματος και συγκεκριμένα στις οδούς: Μελανθίας, Αναγεννήσεως, στο δρόμο προς το ΠΕΡΕΚ και στην οδό Νίκης.

Δείτε τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου Θέρμης:

asfaltostrosi_thermi_1.jpg
asfaltostrosi_thermi_2.jpg