ΩραιόκαστροVIMA : Αλλαγές σε σχολικές μονάδες του Δ. Ωραιοκάστρου

‘Επειτα από εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Τις μεταβολές σχολικών μονάδων στον δήμο Ωραιοκάστρου για τη νέα σχολική περίοδο 2023 – 2024 εισηγήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας καθώς και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για τις παρακάτω εισηγήσεις που έγιναν ομόφωνα αποδεκτές στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:
1ον) προτάθηκε η μετονομασία του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου, σε 2ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου, όταν παραδοθεί προς χρήση το 5ο Δημοτικό
Σχολείο Ωραιοκάστρου.
2) προτάθηκε ίδρυση ΕΠΑΛ Ωραιοκάστρου: Η ίδρυση του ΕΠΑΛ Ωραιοκάστρου κρίνεται επιτακτική καθώς καθημερινά μετακινούνται οι μαθητές του δήμου σε ΕΠΑΛ όμορων δήμων ενώ θα μπορούσε η περιοχή να υποστηρίξει το εγχείρημα (συνολικά περίπου 250 μαθητές φοιτούν σε ΕΠΑΛ τη φετινή σχολική χρονιά).
Με τη νέα δομή του ΕΠΑΛ θα αποφεύγεται η πρόωρη ειδίκευση των μαθητών/-τριών, εξασφαλίζεται η παροχή στέρεων γενικών γνώσεων, δίνονται οι αναγκαίες τεχνολογικές-επαγγελματικές γνώσεις που αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα «χτιστεί» η ειδικότητα, δημιουργείται ένα ενιαίο μοντέλο επαγγελματικού σχολείου χωρίς διακρίσεις, παρέχονται περισσότερες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές διέξοδοι στους αποφοίτους, επιτυγχάνεται με ασφάλεια η επαφή των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και τέλος, διευρύνονται οι δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πιο συγκεκριμένα μέσα στον χώρο του ΟΑΕΔ ο οποίος διαθέτει έτοιμες αίθουσες, με όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό θα μπορούσε να φιλοξενηθεί το ΕΠΑΛ συνδέοντας τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ με τις ήδη υπάρχουσες ειδικότητες της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ με αξιοποίηση ακόμα και των εργαστηρίων τους. Ταυτόχρονα θα αποτελούσε ευκαιρία αναδιοργάνωσης και συντήρησης των κτιρίων τους, λύση η οποία την παρούσα χρονική στιγμή καθιστά την ίδρυση του ουσιαστικά ανέξοδη.
Η πρόταση αναφέρει να λειτουργήσουν ειδικότητες παρόμοιες με αυτές που λειτουργούν ήδη στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ αλλά και ειδικότητες σχετικές με τον Τομέα Γεωπονίας – Τροφίμων & Περιβάλλοντος. Ειδικότερα:
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Τομέας Υγείας -Πρόνοιας-Ευεξίας
Τομέας Μηχανολογίας
3) προτάθηκε Μουσικό Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου με εκτιμώμενη δυναμική
μαθητών 150.
4) Ταυτόχρονα, λόγω των περιορισμένων εγκαταστάσεων του ΓΕΛ Καλλιθέας
και την αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας,
έγινε εισήγηση για ίδρυση νέου ΓΕΛ Καλλιθέας.