Ωραιόκαστρο : Tο μελλοντικό σύστημα κινητικότητας

Tο μελλοντικό σύστημα κινητικότητας
αντικείμενο της δεύτερης διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ
Ο καθορισμός του πλαισίου μέσα στο οποίο θα διαμορφωθεί το μελλοντικό σύστημα κινητικότητας της περιοχής αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά αντικείμενα της δεύτερης διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του δήμου Ωραιοκάστρου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
«Τα ΣΒΑΚ αποτελούν σχέδια που προδιαγράφουν τους στρατηγικούς στόχους και τις απαιτούμενες δράσεις αναφορικά με την επιθυμητή εξέλιξη και οργάνωση του συστήματος μετακινήσεων των πολιτών και του δικτύου μεταφορών/διανομής εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα Υποδομών και Αθλητισμού Χαράλαμπος Καζαντζίδης.
Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, η δεύτερη διαβούλευση, στην οποία εκπροσωπήθηκαν φορείς που σχετίζονται με το σύστημα αστικής κινητικότητας, στόχευε κατά κύριο λόγο στη διατύπωση μελλοντικών σεναρίων κινητικότητας.
«Τα σενάρια αυτά θα τεθούν σε διαδικτυακή διαβούλευση και σε ηλεκτρονική ψηφοφορία από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας (πολίτες και φορείς) μέσα από την πλατφόρμα του ΣΒΑΚ, που θα αναρτηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα», υπογράμμισε ο κ. Καζαντζίδης