Ωραιόκαστρο : Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δ.Ωραιοκάστρου

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου υπακούοντας στις εθνικές επιταγές για την προώθηση των “καθαρών” μορφών ενέργειας στις μετακινήσεις και τον περιορισμό των εκπομπών, προχωρά στην διαμόρφωση της στρατηγικής για την αποτελεσματική τοποθέτηση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, στο πλαίσιο της σχετικής ένταξης της πράξης του στο Πράσινο Ταμείο.
Ο Δήμος θέλοντας να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πραγματοποιεί την παρούσα έρευνα προκειμένου να διερευνήσει τις απόψεις και προτιμήσεις των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου.
Οι απόψεις, οι προτιμήσεις, οι ιδέες και οι παρατηρήσεις σας αποτελούν σημαντικά στοιχεία που θα αξιοποιήσει ο Δήμος για να βελτιστοποιήσει το σχεδιασμό του στα παρακάτω πεδία:
  • Καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών στην περιοχή του Δήμου
  • Διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων
  • Διαμόρφωση κινήτρων προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων
Για τον σκοπό αυτό, απευθυνόμαστε στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου και βασιζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό με την συμπλήρωση της συγκεκριμένης ερευνάς.
Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στον σύνδεσμο:https://forms.office.com/r/h6F7CrRk1h.