Ωραιόκαστρο : Συντήρηση των αγροτικών δρόμων στην Μυγδόνια

Ξεκίνησε η συντήρηση των αγροτικών δρόμων στην περιοχή η κοινότητα Μυγδόνιας του δήμου Ωραιοκάστρου.
Χειριστές και μηχανήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθημερινά προβαίνουν σε αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων όπου δημιουργήθηκαν προβλήματα λόγω βροχοπτώσεων καθώς και σε συντήρηση τους, όπου δεν υφίσταται έντονο πρόβλημα διέλευσης αγροτικών οχημάτων.

Πηγή φωτογραφίας: Facebook-Τοπική κοινότητα Μυγδόνιας