Ωραιόκαστρο : Συμμετοχή πολιτών σε έρευνα

Αγαπητοί φίλοι κάτοικοι του Ωραιοκάστρου,
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μελετάει τρόπους βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις ελληνικές πόλεις. Θα μας ενδιέφεραν ιδιαίτερα οι απόψεις των κατοίκων του Ωραιοκάστρου και θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην έρευνα. Οποιοσδήποτε μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας από 18 χρονών και άνω μπορεί να συμμετάσχει. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς. Μπορείτε να μας βοηθήσετε απαντώντας στην έρευνα;

https://response.questback.com/kostasmouratidis/citiesgr04