Ωραιόκαστρο : Νέους από τη Γερμανία και τη Γαλλία θα φιλοξενήσει τις επόμενες ημέρες το Ωραιόκαστρο

Νέους από τη Γερμανία και τη Γαλλία θα φιλοξενήσει τις επόμενες ημέρες το Ωραιόκαστρο στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταλλαγής Νέων με τίτλο «The cradle of Democracy» (Το λίκνο της Δημοκρατίας).
Ο αδελφοποιημένος δήμος του Detmold, προσκάλεσε τον δήμο Ωραιοκάστρου να δεχτεί να φιλοξενήσει το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με τίτλο «The cradle of Democracy» (Το λίκνο της Δημοκρατίας) στην πόλη του Ωραιοκάστρου.
Όσον αφορά το πρόγραμμα «The cradle of Democracy» (Το λίκνο της Δημοκρατίας), το διάστημα Παρασκευή 01.04.2022 με 04.04.2022, τριάντα εννιά νέοι άνθρωποι από το Detmold (Γερμανία), το Saint-Omer (Γαλλία) και το Ωραιόκαστρο (Ελλάδα) θα συναντηθούν στο Ωραιόκαστρο.
Ο δήμος Ωραιοκάστρου θα δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην
οποία θα προσκαλεί νέους ηλικίας 18 έως και 26 ετών, για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
Οι συμμετέχοντες θα επιλεχθούν με σειρά προτεραιότητας.
Με τον τίτλο «η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας» οι νέοι θα συζητήσουν τις
ιδέες της ισότητας και της διακυβέρνησης. Νέοι από το Saint-Omer, το Detmold και το
Ωραιόκαστρο εξερευνούν την ιστορία της δημοκρατίας, την προέλευση, την ανάπτυξη και τη
σημασία της.
Εξετάζουν τις τρέχουσες απειλές για τη δημοκρατία θα εξετάσουν τη σημασία
των ελεύθερων εκλογών στη χώρα τους. Ο στόχος του προγράμματος είναι να διερευνήσει
πώς συγκεκριμένα η Ευρώπη μπορεί να εξασφαλίσει το δημοκρατικό μέλλον από τη σκοπιά
των νέων και ποια επιρροή θα μπορούσαν να έχουν οι συμμετέχοντες σε αυτό.
Ως νέα μεθοδολογία θα δοκιμαστεί η δημιουργία ενός κουίζ ερωτήσεων «Kahoot». Με βάση τις ερωτήσεις κουίζ θα μεταδοθεί η γνώση για την Ευρώπη. Οι νέοι επεξεργάζονται ερωτήσεις σχετικά με τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρώπη. Η γνώση μεταφέρεται έμμεσα μέσα
από την επιλογή και τη διατύπωση ερωτήσεων.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής
Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται ότι απευθύνεται πρόσκληση σε νέες και νέους, Δημότες ή/και Κατοίκους του Δήμου Ωραιοκάστρου, ηλικίας από 17 έως και 26 ετών, να δηλώσουν ενδιαφέρον, για να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Γερμανό-Γαλλικού Γραφείου Νέων με τίτλο: «The Cradle of Democracy» στην πόλη του Ωραιοκάστρου, με διάρκεια από την Παρασκευή 01.04.2022 έως την Δευτέρα 04.04.2022. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν οκτώ (8) νέες και νέοι από το Δήμο Ωραιοκάστρου.
Επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι τα Αγγλικά. Οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση στα πλαίσια του προγράμματος. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκτός προγράμματος από την οποία προκύπτει δαπάνη επιβαρύνει τους συμμετέχοντες.
Την ομάδα των συμμετεχόντων θα πλαισιώνουν δύο (2) συνοδοί εκ μέρους του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Το πρόγραμμα
Όσον αφορά το πρόγραμμα «The Cradle of Democracy» (Το Λίκνο της Δημοκρατίας), το διάστημα Παρασκευή 01.04.2022 με Δευτέρα 04.04.2022, τριάντα δύο (32) νέοι άνθρωποι από το Detmold (Γερμανία), το Saint-Omer (Γαλλία) και το Ωραιόκαστρο (Ελλάδα) θα συναντηθούν στο Ωραιόκαστρο.
Με τον τίτλο «Η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας» οι νέοι θα συζητήσουν τις ιδέες της ισότητας και της διακυβέρνησης. Οι νέες και οι νέοι από το Saint-Omer, το Detmold και το Ωραιόκαστρο θα εξερευνήσουν την ιστορία της δημοκρατίας, την προέλευση, την ανάπτυξη και τη σημασία της. Θα εξετάσουν τις τρέχουσες απειλές για τη δημοκρατία και τη σημασία των ελεύθερων εκλογών στη χώρα τους. Ο στόχος του προγράμματος είναι να διερευνήσει πώς συγκεκριμένα η Ευρώπη μπορεί να εξασφαλίσει το δημοκρατικό μέλλον από τη σκοπιά των νέων και ποια επιρροή θα μπορούσαν να έχουν οι συμμετέχοντες σε αυτό.
Ως νέα μεθοδολογία θα δοκιμαστεί η δημιουργία ενός κουίζ ερωτήσεων «Kahoot». Με βάση τις ερωτήσεις-κουίζ θα μεταδοθεί η γνώση για την Ευρώπη. Οι νέοι θα επεξεργαστούν ερωτήσεις σχετικά με τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρώπη. Η γνώση θα μεταφέρεται έμμεσα μέσα από την επιλογή και τη διατύπωση ερωτήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και για την συμπλήρωση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://oraiokastro.gr/wp-content/uploads/2022/03/europaiko_programma_prosklisi.pdf