ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ vima : Εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την κυκλοφοριακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης στο οδικό δίκτυο του δήμου Ωραιοκάστρου

Σε εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου προχωρά ο δήμος Ωραιοκάστρου. Πρόκειται για εργασίες που θα γίνονται είτε τοπικά σε τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών τα οποία παρουσιάζουν τοπικές φθορές, παραμορφώσεις, ρηγματώσεις, καθιζήσεις και τροχοαυλακώσεις, είτε σε όλο το μήκος της οδού όταν παρουσιάζουν έντονες φθορές και αποδιοργάνωση του οδοστρώματος.
Στόχος του έργου είναι η επαναφορά των δρόμων στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ωραιοκάστρου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου έτους 2022, 2023 και 2024».