ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ : Υποχρεωτική η αποψίλωση και ο καθαρισμός οικοπέδων στο πλαίσιο της πυροπροστασίας

Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται ότι με βάση το άρθρο 94 παρ.26 Ν.3852/2010 και την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2023 (ΦΕΚ 2549 Β/19/04/2023) οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές και μισθωτές είναι υποχρεωμένοι για τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από αυτούς, καθώς και σε εκτός σχεδίου δομημένα αγροτεμάχια.
➡ Συγκεκριμένα, οι κύριοι, πλήρως ή σε ποσοστό, των οικοπέδων που βρίσκονται εντός οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτούς, οφείλουν να προβούν στον πλήρη καθαρισμό αυτών (αποψίλωση χόρτων, κλάδεμα δέντρων, απομάκρυνση καύσιμης ύλης, περισυλλογή σκουπιδιών κ.ά.), διαφορετικά θα επιβληθούν οι νόμιμες διοικητικές κυρώσεις και η κάθε υπόθεση θα διαβιβαστεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.
☑ Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου παρακαλεί για τη συμμόρφωση των υπόχρεων, καθώς πρόκειται για ένα μείζον θέμα που προκαλεί προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιών ενόψει θερινής περιόδου πυροπροστασίας.