ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ : Υπεγράφη σύμβαση για τη διευθέτηση ρεμάτων…

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου για τη διευθέτηση ρεμάτων στην περιοχή του Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης και την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων ομβρίων.
Το έργο περιλαμβάνει τη διευθέτηση του τμήματος Δενδροποτάμου, σε μήκος περίπου 1,8 χλμ. στην περιοχή της Ευκαρπίας, τη διευθέτηση τμήματος χειμάρρου Ανατολικά Ωραιοκάστρου, σε μήκος περίπου 1,9 χλμ και κατασκευή έργου ψηλού αναβαθμού στην κοίτη του για την ανάσχεση πλημμυρών και συγκράτηση φερτών υλών, τη διευθέτηση τμήματος χειμάρρου Ανατολικά Γαλήνης σε μήκος περίπου 1,1 χλμ. πριν τη συμβολή του στον χείμαρρο Ανατολικά Ωραιοκάστρου και τέλος την διευθέτηση τμήματος του χειμάρρου Ασημάκη.
Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 11.266.359,59 ευρώ (με ΦΠΑ) και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 30 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.