ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ : Εργασίες για τον καθαρισμό των φρεατίων

Εργασίες για τον καθαρισμό των φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων είναι σε εξέλιξη στον δήμο Ωραιοκάστρου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, ειδικό συνεργείο απομακρύνει από τα φρεάτια φύλλα, χώματα και φερτά υλικά, με στόχο να διατηρούνται καθαρά και να διασφαλίζεται η ομαλή απορροή των νερών από τις βροχές.
Μέχρι σήμερα έχουν καθαριστεί φρεάτια σε κεντρικές περιοχές του Ωραιοκάστρου και οι εργασίες συνεχίζονται.
Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία του δήμου Ωραιοκάστρου για να αναφέρουν οδούς, όπου τα φρεάτια χρήζουν καθαρισμού για την αποφυγή προβλημάτων σε περίπτωση βροχόπτωσης. Οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: aliri@oraiokastro.gr .