ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ:  Επιβεβλημένος ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων στο πλαίσιο της νέας αντιπυρικής περιόδου

Στο πλαίσιο της νέας αντιπυρικής περιόδου, που ξεκίνησε την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως και την 31η Οκτωβρίου, ο δήμος Ωραιοκάστρου και η αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες οικοπέδων ή τους με οποιονδήποτε τρόπο νομείς οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ωραιοκάστρου ότι θα πρέπει να φροντίσουν για την αποψίλωση και απομάκρυνση με ίδια μέσα των ξερών χόρτων καθώς και την απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται εντός αυτών όσο και σε απόσταση 100 μέτρων περιμετρικά ολόκληρης της έκτασής τους για λόγους πυρασφάλειας.
Η μέριμνα για την τήρηση των προαναφερθέντων έχει περιέλθει πλέον στους δήμους βάσει του άρθρου 94, παρ. 26, του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α /7-6-2010 και της υπ. αρ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1346 Β/25-4-2012), υποχρεώνοντάς τους στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπέδων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, βεβαιώνεται η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Ο δήμος Ωραιοκάστρου προσβλέπει στη συνεργασία των πολιτών για την ασφάλεια όλων αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος και ευχαριστεί εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.