Χαλκηδόνος VIMA: Την Τετάρτη δημοτικό συμβούλιο με 14 θέματα

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27/2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,που θα γίνει στις
30/11/2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 μ.μ.,
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Έγκριση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021.
 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2023.
 3. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος Ο.Ε. 2022.
 4. Εισήγηση περί εκμίσθωσης του υπ’ αριθ.1530_ α, Δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Αγχιάλου», έκτασης 2.800 τ.μ.
 5. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ.αρ.1530βγ, δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητας Αγχιάλου έκτασης 1.500 τ.μ.
 6. Έγκριση εκμίσθωσης των αρ.3121, 3122, 3063, 2622 και 2084 αγροτεμαχίων του γεωργικού σχολικού κλήρου  Γέφυρας της Κοινότητας Γέφυρας.
 7. Έγκριση εκμίσθωσης αρ.2699-4 δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 50 στρεμμάτων στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας.
 8. Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2022 .
 9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό αμοιβής του κ. Παπαρρηγόπουλου, για την διενέργεια, των απαιτούμενων νομικών ενεργειών κατά των εταιρειών εναλλακτικών παροχών ενέργειας, για την είσπραξη, από τον Δήμο μας, των οφειλόμενων δημοτικών τελών κλπ μετά των νόμιμων τόκων.
 • Έγκριση για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στα πλαίσια του έργου ¨Τηλεπικοινωνιακών δικτύων οπτικών ινών στο Δήμο Χαλκηδόνος ¨NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε.¨ (ΑΔΕΝΔΡΟ).
 • Έγκριση για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στα πλαίσια του έργου ¨Τηλεπικοινωνιακών δικτύων οπτικών ινών στο Δήμο Χαλκηδόνος ¨NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε.¨ (ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ).
 • Έγκριση για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στα πλαίσια του έργου ¨Τηλεπικοινωνιακών δικτύων οπτικών ινών στο Δήμο Χαλκηδόνος ¨NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε.¨ (ΑΓΧΙΑΛΟΣ).
 • Έγκριση για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 2427 αγροτεμάχιο της αναμόρφωσης 1962 αγροκτήματος της Κοινότητας Γέφυρας.
 1. Έγκριση του κανονισμού λειτουργιάς παιδικών χαρών Δήμου Χαλκηδόνος.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13226