ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣvima: Την Δευτέρα δημοτικό συμβούλιο με 14 θέματα

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2/2023

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,που θα γίνει στις
30/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 1872 αγροτεμάχιο της οριστ. Διανομής 1937 αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου.
 2. Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 35 αγροτεμάχιο του αναδασμού έτους 1963 Μικρού Μοναστηρίου.
 3. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου στο οικόπεδο αρ. 42 του ΟΤ 6 στο οικισμό Καστανά της Κοινότητας Προχώματος.
 4. Καθορισμός χρόνου λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και τέλους χρήσης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για το έτος 2023.
 5. Διαγραφή οφειλής από τον αρ.4062 χρηματικό κατάλογο του δήμου μας.
 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 177/2019 Α.Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ.
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 178/2019 Α.Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης μέλους στο Δ.Σ. του ΟΚΠΑΧ.
 8. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 184/2019 Α.Δ.Σ.: Ορισμός Μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος”.
 9. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 185/2019 Α.Δ.Σ.: Ορισμός Μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος”.
 10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Αντικατάσταση δεξαμενής χλωρίωσης & αγωγού εξόδου της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Κ. Κουφαλίων του Δ. Χαλκηδόνος» Αρ. Μελ. 86/2021.
 11. Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν.5003/22 και την υπ’ αριθ. οίκ.11836/17-4-2018 ΚΥΑ.
 12. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Α΄ δόσης του έτους 2023.
 13. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2023 , του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ) Δήμου Χαλκηδόνος.
 14. Γνωμοδότηση για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 15 & 16 ενοποιημένα αγροτεμάχια του αναδασμού έτους 1961 της Κοινότητας Ελεούσας.
Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13663