ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ vima : “Ψηφιακός Γραμματισμός στην Τρίτη Ηλικία”.

Στο ΚΑΠΗ του Αγίου Αθανασίου πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο που διοργάνωσε το ΝΟΗΣΙΣ με την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμο Χαλκηδόνος στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψηφιακός Γραμματισμός στην Τρίτη Ηλικία”.
➡️Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύθηκαν βασικές εργασίες που επιτελούνται ηλεκτρονικά με τη χρήση Η/Υ ή άλλης συμβατής φορητής συσκευής (πχ κινητό, tablet).
➡️Οι συμμετέχοντες έμαθαν μεταξύ άλλων να εκδίδουν υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, να ενεργοποιούν τη δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης ή να εκδίδουν πιστοποιητικά δημοτολογίου ή ληξιαρχικές πράξεις. Ενώ, παρουσιάστηκε και ο τρόπος διεκπεραίωσης αιτημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης με εκπρόσωπο των ΚΕΠ (MyKEPLive).
➡️Στόχος του σεμιναρίου ήταν να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μέσω διαδικτύου τόσο με τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς, όσο και με τα οικεία τους πρόσωπα, ή τον γιατρό τους.

Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.