ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ vima : Στην επικαιρότητα ξανά ο περιφερειακός Χαλκηδόνας – Εδεσσας

Ενδιαφέρον από 4 για δύο οδικά έργα αξίας 559,2 εκατ.

Τα έργα έχει προκηρύξει το

υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών

ΓΕΚ Τέρνα, Άβαξ, Intrakat και κοινοπραξία Άκτωρ Παραχωρήσεις – Μυτιληναίος, είναι οι 4 οικονομικοί φορείς που εκδήλωσαν χθες ενδιαφέρον για 2 οδικά ΣΔΙΤ, συνολικής αξίας 559,2 εκατ. που έχει προκηρύξει το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.
Το πρώτο ΣΔΙΤ αφορά το έργο «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμπραξης (πληρωμές διαθεσιμότητας) είναι 358,8 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Συνοπτικά ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεγεί θα αναλάβει:
Α. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων: 1. Μαυροβούνι – Έδεσσα (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του τμήματος με τον ισόπεδο κόμβο της περιφερειακής οδού Έδεσσας), Α/Κ Μαυροβουνίου, Α/Κ Ριζαρίου 9,423 χλμ., 2. Παράκαμψη Γιαννιτσών Α/Κ Γιαννιτσών, Α/Κ Παραλίμνης 8,913 χλμ. και 3. Παράκαμψη Χαλκηδόνας, Α/Κ Χαλκηδόνας, Α/Κ Ελεούσας, 6,340 χλμ.
Β. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας, συνολικού μήκους περίπου 52,326 χιλιομέτρων, και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α.
Το δεύτερο ΣΔΙΤ αφορά το έργο «Κάθετος άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη)» με την αξία της σύμβασης (πληρωμές διαθεσιμότητας) να εκτιμάται στα 200,4 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης σύμπραξης ο ΙΦΣ θα αναλάβει:
Α. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων: Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη, μήκους 29,5 χλμ., Μαυρολεύκη – Δράμα, μήκους 13,5 χλμ., Α/Κ Μεσορράχης, Α/Κ Παλαιοκώμης, Α/Κ Μ. Σουλίου, Α/Κ Ροδολίβους, Α/Κ Πρώτη, Α/Κ Ν. Μπάφρας, Α/Κ (Ημικόμβος) Αγγίτη, Α/Κ Μαυρολεύκης, Α/Κ Περιφερειακής Δράμας και Κ/Κ Δράμας (σύνδεση με το αστικό δίκτυο της Δράμας).
Β. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη, συνολικού μήκους 43 χλμ., και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α.
Η διάρκεια των συμβάσεων σύμπραξης θα είναι κατά μέγιστο σε 30 έτη (3 έτη κατασκευαστική περίοδος και 27 έτη συντήρησης και λειτουργίας) και θα οριστικοποιηθεί κατά το Στάδιο Β.Ι (διάλογος) της διαδικασίας ανάθεσης.
error: Content is protected !!