ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ THESS : Επιτελούς ο δήμος Χαλκηδόνος θα κάνει συμβούλιο για να συνεδριάσει η επιτροπή διαβούλευσης !!!

Επιτελούς ο δήμος Χαλκηδόνος θα κάνει συμβούλιο για να συνεδριάσει η επιτροπή διαβούλευσης !!!

Κάλιο αργά πάρα ποτέ… που λέει και ο σοφός λαός … !

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης συνεδρίασης 2020 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-1