ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ : ” Σήμερα πήραμε τίτλο σπουδών από το δημοτικό και πάμε Γυμνάσιο…”

Στην φωτογραφία η κορακλα μου… ΑΝΤΡΙΑΝΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ 

12/Θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Χαλκηδόνας

  • Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 στις 19:00, έγινε  γιορτή στο σχολείο μας για να υποδεχτούμε το Καλοκαίρι.
  • Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 09:00 -10:00  δόθηκαν οι τίτλοι προόδου και σπουδών στους μαθητές του σχολείου μας.
Σήμερα πήρε τίτλο σπουδών απο το δημοτικο σχολείο   Χαλκηδόνας  και η κορακλα μου ΑΝΤΡΙΑΝΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ !!!
Του χρόνου θα πάμε  ΓΥΜΝΑΣΙΟ με το καλο και πάντα με επιτυχίες …

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

*****************************
Ημέρα λήξης των μαθημάτων η σημερινή για ολα τα δημοτικά σχολεία του δήμου Χαλκηδόνος  σήμερα 15 Ιουνίου 2023 ημέρα Πέμπτη
Επίσης σήμερα χορηγούνται  και οι Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Επίσης την ίδια ημέρα αποστέλλονται οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών/τριών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.
Έκδοση Τίτλων Σπουδών και Τίτλων Προόδου
Προκειμένου οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων να διευκολυνθούν στην έκδοση των απαραίτητων Τίτλων Προόδου για την προαγωγή των μαθητών/τριών στην επόμενη τάξη και των Τίτλων Σπουδών για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Γυμνάσιο,   στο πληροφοριακό σύστημα myschool έχουν αναρτηθεί οι Τίτλοι Προόδου για τις τάξεις Α ́ έως και Ε’ και οι

Τίτλοι Σπουδών για την τάξη ΣΤ’. Οι διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν οι Διευθυντές/τριες – οι Προϊστάμενοι/ες για να εκτυπώσουν τους εν λόγω τίτλους, είναι οι ακόλουθες: Αναφορές -> Αναφορές Μαθητών -> Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι -> Τίτλος Προόδου (για Τάξεις Α-Ε) (Υπόδειγμα 5ο παράρτημα ΙΙ, του Π.Δ. 79/ 2017 (Α ́109).

Αναφορές -> Αναφορές Μαθητών -> Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι -> Τίτλος Σπουδών (για Τάξη ΣΤ’) (Υπόδειγμα 6ο παράρτημα ΙΙ, του Π.Δ. 79/2017 (Α ́109).