ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ : Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλκηδόνας – Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα : Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλκηδόνας σε τακτική συνεδρίασή στις 8/10/2019, αποφάσισε να συγκαλέσει τα τακτικά μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου σύμφωνα με το Καταστατικό του σωματείου στις 17/10/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 στην Αίθουσα του συλλόγου (κάτω από το Κ.Α.Π.Η. Χαλκηδόνας).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Ετήσιος απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου
2) Οικονομικός απολογισμός
3) Προτάσεις για την παραπέρα πορεία του Συλλόγου
Η παρουσία και οι προτάσεις όλων θεωρούνται πολύτιμες για το Σύλλογό μας.