ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ : Ποιές επιχειρήσεις  πλήττονται – Απαλλαγή δημοτικών τελών απο την ΚΕΔΕ

Στις επιχειρήσεις του δήμουΧαλκηδόνος , οι οποίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, δίνει ο Δήμος Χαλκηδόνος με την απαλλαγή δημοτικών τελών και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν την αίτησή τους, όχι μόνο εγγράφως όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ https://dt.govapp.gr η οποία τέθηκε σε ισχύ και στην οποία συνδέονται και ταυτοποιούνται με χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet.
Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISnet θα μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους γραπτά στο i.georgiadou@n3.syzefxis.gov.gr.
Η απαλλαγή αφορά τις πληττόμενες επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα από τις 13/3/2020 και για όσο ισχύουν οι περιορισμοί, σύμφωνα με τις σχετικές Κ.Υ.Α., ενώ ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί σε αυτό το διάστημα, θα μπορούν να συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις.