ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ : Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων και συνδετήριων αγωγών στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Χαλκηδόνας

Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων και συνδετήριων αγωγών στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Χαλκηδόνας – Έδεσσας θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από αύριο Πέμπτη 31 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελεστούν στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, από τη Χ.Θ. 9+000 έως τη Χ.Θ. 16+000 και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας κάθε φορά αντίστοιχα.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 31 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου, από τις 07:00 έως τις 15:00.
«Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.