ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ : Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020- 2021

«Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ Ε’ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-21»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.:    Φ52/38300/Δ1/17-3-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020- 2021»,  θα πρέπει οι γονείς των μαθητών της Δ΄ τάξης της φετινής σχολικής χρονιάς, μέχρι την 15η Μαΐου 2020, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για   τη Β΄ξένη γλώσσα που προτιμούν να διδαχθούν τα παιδιά τους στην Ε΄τάξη, για το επόμενο διδακτικό έτος 2020-21 .

Σας προωθούμε την υπεύθυνη δήλωση και παρακαλούμε  να μας  τη στείλετε συμπληρωμένη.

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα για Β΄ ξένη γλώσσα

ΑΠΟ : ΨΥΧΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ