ΧΑΛΑΣΤΡΑ : Πάνω από πέντε τόνοι πλαστικών διχτυών απομακρύνθηκαν από το αλιευτικό καταφύγιο της Χαλάστρας

Πάνω από πέντε τόνοι πλαστικών διχτυών απομακρύνθηκαν από το αλιευτικό καταφύγιο της Χαλάστρας στο πλαίσιο του προγράμματος της iSea.

Περισσότεροι από 5 τόνοι πλαστικών διχτυών που χρησιμοποιούνται στις μυδοκαλλιέργειες απομακρύνθηκαν από το αλιευτικό καταφύγιο της Χαλάστρας του δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη και έχουν πάρει ήδη τον δρόμο για την ανακύκλωση.

Η συλλογή των πλαστικών διχτυών πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του δήμου Δέλτα, του Αγροτικού Αλιευτικού Μυδοτροφικού Συλλόγου Δήμου Δέλτα και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού με την iSea που υλοποιεί πρόγραμμα για την ορθή διαχείριση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, με χρηματοδότηση από το MIO – ECSDE στο πλαίσιο του Plastic Busters MPAs.

Πρόκειται για μια πιλοτική δράση που εστιάζει στη συμμετοχή των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας με στόχο τη συλλογή και την προώθηση της ορθής διαχείρισης των Εγκαταλελειμμένων, Αλιευτικών Εργαλείων (ΕΑΕ). Οι αιτίες της ύπαρξης ΕΑΕ είναι πολυάριθμες. Οι άμεσες αιτίες περιλαμβάνουν πρακτικούς παράγοντες, όπως: ο καιρός, η παράνομη αλιεία, το κόστος ανάκτησης των εργαλείων, οι συγκρούσεις, ο βανδαλισμός και / ή κλοπή. Από την άλλη οι έμμεσες αιτίες περιλαμβάνουν την έλλειψη υποδομών συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων, τη δυσκολία πρόσβασης σε όσες από αυτές υπάρχουν, καθώς και το κόστος διατήρησής τους. Στο πλαίσιο αυτής της πιλοτικής δράσης θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα αντικείμενα αλιευτικού εξοπλισμού που αποτελούν τα πιο κοινά θαλάσσια απορρίμματα στις προστατευόμενες περιοχές του Θερμαϊκού Κόλπου, όπως τα κουτιά από φελιζόλ

Απόβλητα μυδοκαλλιεργειών Χαλάστρας: Για πρώτη φορά ανακύκλωση 7,5 τόνων  διχτυών (φωτο) | Green Agenda | Περιβάλλον, Οικολογία, Μεσόγειος, Ενέργεια