ΧΑΛΑΣΤΡΑ : Διοικητικό πρόστιμο για πυρκαγιά

Για εκδήλωση πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα εντός χορτολιβαδικής έκτασης

Διοικητικό πρόστιμο για πυρκαγιά που προκλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη επέβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα εντός χορτολιβαδικής έκτασης, στη Χαλάστρα του δήμου Δέλτα, επιβλήθηκε άνδρα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙΠΥΝ Θεσσαλονίκης.