ΥΓΕΙΑ : Ενημερωτικές ομιλίες για τη διατροφή σε Δήμους …

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης – Τμήμα Δημόσιας Υγείας, σε συνέχεια του προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ- ΕΥ ΔΙΑ…ΤΡΟΦΗΝ» του Υπουργείου Υγείας, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ, έχει προγραμματίσει για τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2019 ενημερωτικές ομιλίες σχετικά με τη διατροφή στους εξής Δήμους:

Α. Στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου:

• 31/10/19: Β΄ Παιδικός Σταθμός στις 9:30 π.μ. και Ε΄ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου στις 11:30 π.μ.

• 07/11/19: Δ΄ Παιδικός Σταθμός Ευόσμου στις 9:30 π.μ. και Γ΄ Κ.Α.Π.Η. Ευόσμου στις 11:30 π.μ.

Β. Στον Δήμο Λαγκαδά:

• 14/11/19: Παιδικός Σταθμός Ασσήρου στις 9:30 π.μ. και Κ.Α.Π.Η. Ασσήρου στις 11:30 π.μ.

• 18/11/19: Παιδικός Σταθμός Καβαλαρίου στις 9:30 π.μ. και Κ.Α.Π.Η Αγίου Βασιλείου στις 11:30 π.μ.

• 25/11/19: Παιδικός Σταθμός Κολχικού στις 9:30 π.μ. και Κ.Α.Π.Η. Κολχικού στις 11:30 π.μ.

• 04/12/19: Παιδικός Σταθμός Κριθιάς στις 9:30 π.μ. και Κ.Α.Π.Η Ξυλόπολης στις 11:30 π.μ.

• 12/12/19: Παιδικός Σταθμός Λαγυνών στις 9:30 π.μ. και Κ.Α.Π.Η Λαγυνών στις 11:30 π.μ.