Τοπικά ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Συνεδρίαση της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος

Με 9 θέματα ημερησίας διάταξης πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα δια περιφοράς το συμβούλιο της επιχείρησις
Τα θέματα που συζητήθηκαν :

Α. Ανακοινώσεις – Αναφορές-Ενημερώσεις:  Β. Θέματα ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση του υπ’  αριθμ. πρωτ. 1008/27-03-2020 2ου πρακτικού  και του υπ’ αριθμ. 1047/31-03-2020 – 3ου  πρακτικού (συμπληρωματικά δικαιολογητικά) της Αρμόδιας Επιτροπής για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου (κατακύρωση) στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις”Χωματουργικές Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών Δικτύων – Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων΄΄ της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος 2020»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ.:  0980/24-03-2020 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευές και συντηρήσεις υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσηςʺ έτους 2020 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.– »  

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής (0851/10-03-2020) για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια “Διάφορων Αναλώσιμων Υλικών Ύδρευσης –Αποχέτευσηςʺ της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος 2020»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση της μελέτης 18/2020 και διάθεση πιστώσεων για την “Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου (κλούβα)”»  Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της μελέτης 19/2020 και διάθεση πίστωσης για τις “Ηλεκτρολογικές εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανήματος Έργου” έτους 2020 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»  

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση των υπ’ αριθμ.  0997/26-3-2020 και 1061/01-04-2020 πρακτικών αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την ʺΔιενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το έτος 2019 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.” και ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση χρηματικών καταλόγων Δ΄τριμήνου 2019 »

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση γενομενων δαπανων μηνός Φεβρουαρίου»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 9ο:«Έγκριση του 2_2020 πρακτικού (Α.Π. 1164_09-04-2020)  ενστάσεων καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ».