Τοπικά ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ : Έργα στο δήμο από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”

Εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκηδόνος»
(Αρ.Πρωτ. 23966 / 15-4-2020, ΑΔΑ: ΡΔ6Β46ΜΤΛ6-ΤΥΝ)
Ο Δήμος Χαλκηδόνος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της Πράξης: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκηδόνος» συνολικού προϋπολογισμού 673.810,39€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Χαλκηδόνoς.
Η Πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:
Υποέργο 1: «Διαμόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου στον οικισμό Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνoς» προϋπολογισμού 299.897,07 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Υποέργο 2: «Κατασκευή τμήματος Αθλητικού πυρήνα Β στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Χαλκηδόνoς» προϋπολογισμού 373.913,32 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η ολοκλήρωση των δύο παραπάνω έργων, σε συνδυασμό με την υλοποίηση επιπλέον έργων αθλητικών εγκαταστάσεων, που δρομολογούνται, όπως της κατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Μεσημβρίας, του στεγάστρου στο γήπεδο Κουφαλίων, καθώς και πλήθους έργων συντήρησης και αναβάθμισης σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Χαλκηδόνος, καλύπτουν σχεδόν πλήρως τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής μας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον έχει εξασφαλισθεί και η επιμήκυνση του χρόνου λειτουργίας (τουλάχιστον για τέσσερις μήνες) του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
Ανάρτηση από το προφίλ του δημάρχου
Θα περιμένουμε την υλοποίηση των έργων με μεγάλη αγωνία …
δημότης ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ