Τοπικά ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ : Κατασχέθηκαν 82,5 κιλά ψάρια από την ιχθυόσκαλα

Περισσότερα από 82 κιλά ψάρια κατασχέθηκαν χθες το βράδυ μετά από επιχείρηση του Λιμενικού στην Ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας.
Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Μηχανιώνας, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
– Εντός δημόσιου ψυκτικού θαλάμου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι (06) ιχθυοκιβώτια, συνολικού βάρους εξήντα οκτώ κιλών (68kg), με ιχθύες του είδους “ΚΕΦΑΛΑΣ” (bagellus bogaraveo), διαστάσεων 15-20 εκατοστών, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 33 εκατοστών και χωρίς να τηρούν τις προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας, ενώ βεβαιώθηκαν δύο (02) παραβάσεις κατά της εταιρείας η οποία τα είχε στην κατοχή της με σκοπό την εμπορία – πώληση.
– Κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης από Φ.Δ.Χ. ψυγείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ (08) ιχθυοκιβώτια συνολικού βάρους τριάντα τεσσάρων κιλών και πεντακοσίων γραμμαρίων (34,5kg), με αλιεύματα των ειδών α) είκοσι κιλά “ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ” (lithognathus mormyrus), εκ των οποίων 4,5 κιλά μικρού μεγέθους, β) 1,5 κιλά  “ΤΣΙΠΟΥΡΑ” (sparus aurata) μικρού μεγέθους, γ) δεκατρία κιλά “ΣΠΑΡΟΣ” (diplodus annularis). Τα προαναφερόμενα αλιεύματα δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας και βεβαιώθηκαν δύο (02) παραβάσεις κατά της εταιρείας, η οποία τα διακινούσε για εμπορία – πώληση.
Συνολικά κατασχέθηκαν 82,5 κιλά αλιεύματα, τα οποία φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο της Ιχθυόσκαλας και πρόκειται να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.