Τηλεκπαίδευση: Μαθητές μόνιμα απόντες και χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών

Πέρα από τα γνωστά προβλήματα  το γεγονός ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης παραμένει νομικά στον αέρα (μέχρι να αποφανθεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), υπάρχουν πάντα και τα εμπόδια της προσβασιμότητας.

Ασφαλείς εκπαιδευτικές πηγές αναφέρουν ότι σ’ όλη την Ελλάδα καταγράφεται αριθμός παιδιών που σε μόνιμη βάση δεν μπαίνουν στα μαθήματα που παραδίδουν οι εκπαιδευτικοί χωρίς να εντοπίζεται με ακρίβεια ο λόγος.

Ο συνολικός αριθμός των συγκεκριμένων μαθητών είναι δύσκολο να καταγραφεί, ωστόσο οι σχετικές προσπάθειες έχουν αρχίσει και δεν αποκλείεται πριν ανοίξουν ξανά τα σχολεία (όταν οι αριθμοί της πανδημίας το επιτρέψουν) να γίνει γνωστός τόσο ο αριθμός όσο και ο λόγος της αδυναμίας πρόσβασης.

Την ίδια ώρα οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για 7000 κενές θέσεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κενά που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καλυφθούν από τους υπάρχοντες εκπαιδευτικούς σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι χαμένες διδακτικές ώρες λόγω των συγκεκριμένων ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό υπολογίζονται σε 140.000 για τη σχολική σεζόν που διανύουμε.

www.msn.com