Συντάξεις : Oι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Στις κανονικές ημερομηνίες πληρωμής τους, ανά Ταμείο θα καταβάλλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου ο ΕΦΚΑ.
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2022 με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ, για αποφυγή συνωστισμού (όπως τους προηγούμενους μήνες)
Οι ημερομηνίες πληρωμής (με ΑΜΚΑ) είναι:
Το ΙΚΑ θα τις καταβάλλει την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)
Το ΙΚΑ θα τις καταβάλλει την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)
Ο ΟΑΕΕ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022
Ο ΟΓΑ θα τις καταβάλλει την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022
Το ΝΑΤ θα τις καταβάλλει την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
Το Δημόσιο θα τις καταβάλλει την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα τις καταβάλλουν όπως το Δημόσιο την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022