ΣΤΑΥΡΟΣ : Προσλήψεις 11 ατόμων στο Δήμο Βόλβης

O Δήμος Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβασ ΙΔΟΧ διάρκειας 4 μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών.