Σοχός : Εθελοντική Αιμοδοσία

Η πιο σπουδαία αγκαλιά έχει το χρώμα του αίματος μας… μην την στερήσετε απ’ τον πλησίον … δεν την χρειάζεται απλά… “πεθαίνει” γι’ αυτή.