ΣΙΝΔΟΣ : Ανακοίνωση προς τα αθλητικά σωματεία του δήμου Δέλτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ημέρες / ώρες / χώρο(-ους) που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για διεξαγωγή προπονήσεων / μαθημάτων / αγώνων ή άλλων συναφών εκδηλώσεων σχετικών με τις τα αντικείμενα των δραστηριοτήτων σας, μέσω της επισυναπτόμενης αίτησης η οποία θα πρέπει να κατατεθεί με αριθμό Πρωτοκόλλου στο αρμόδιο τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.
Σκοπός είναι η διαμόρφωση του τελικού προγράμματος χρήσης των διαθέσιμων χώρων του δήμου μας, ανά ημέρα και ώρα, καλύπτοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες όλων ει δυνατόν των με βάση κοινούς κανόνες και προτεραιότητες ως προς τη χρήση τους.

Απαραίτητο για την υποβολή αίτησης, να υποβληθούν μαζί ως συνημμένα τα εξής:

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ/ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Γ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ