ΣΗΜΕΡΑ στην Σίνδο δημοτικό συμβούλιο Δέλτα

Με 10 θέματα ημερησίας διάταξης γίνεται  σήμερα δημοτικό συμβούλιο στην Σίνδο του δήμου Δέλτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου την Πέμπτη
24-10-2019 και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Δέλτα, στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Εκλογή δύο (2) μελών, για τη συμμετοχή τους στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Δήμου Δέλτα.

4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κοινωνικού
Φαρμακείου Δήμου Δέλτα.

Εισηγήσεις Προέδρου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.) κ. Σταματάκη Σπυρίδωνα.
5. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα με
το Δήμο Δέλτα, για την υλοποίηση της πράξης «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικού
Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου
Δέλτα.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών κ. Λιακόπουλο Διονύσιο.

6. Έγκριση 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού
έτους 2019.

7. Έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τα αποτελέσματα του
προϋπολογισμού κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους 2019, του Δήμου Δέλτα.

8. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, της αυτοτελούς διαχείρισης του
κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη, οικονομικού έτους 2020.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Έργων και Πολιτικής Προστασίας κ. Γλώσση Γεώργιου.

9. Έγκριση 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δέλτα, έτους 2019.

10.Έγκριση χορήγησης άδειας στάθμευσης για ΑΜΕΑ σε δημοτική οδό, στην Χαλάστρα.