“Σεμνά και Ταπεινά” – Παραπολιτικά… !

ΤΟΥ : ΛΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ

ΝΟΜΙΜΟ ? ΗΘΙΚΟ ? Η ΜΗΠΩΣ ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ?

Υπάρχει μια οξύμωρη κατάσταση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αρχηγός Δημοτικής Παράταξης της Αντιπολίτευσης ο οποίος προεκλογικά αντιπολιτεύτηκε (και μάλιστα σκληρά) το Δήμαρχο, να παραμένει Διευθύνων Σύμβουλος σε Διαδημοτική Επιχείρηση που συμμετέχει ο Δήμος του, όπου δηλαδή είναι και αρχηγός Αντιπολίτευσης.
Και να μην παραιτείται, όπως όφειλε πολιτικά να πράξει.
Είναι δυνατόν το βράδυ να αντιπολιτεύεσαι το Δήμαρχο και την άλλη μέρα το πρωί να συνεργάζεσαι μαζί του;
Θα μου πει κάποιος ότι στην Ελλάδα τα έχουμε δει όλα.
Αλλά στο χωριό μου λένε : «ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς».
Πλέον η κατάσταση αυτή θα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε τέλος.