Π.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 24 Ιουλίου στις 12:00.

Η συνεδρίαση θα γίνει δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 13ης/5-7-2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Β΄ τρίμηνο 2023.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Α’ Ο.Τ.Α. Π.Κ.Μ. Α.Ε.»

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Ειδικός Αγορητής: Νικόλαος Τζόλλας, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Πρόεδρος Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Α΄ Ο.Τ.Α. Π.Κ.Μ. Α.Ε. »

Θέμα 5ο: Κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπανών για την υλοποίηση υπηρεσιών ανάπτυξης έργων με τίτλο “InnoFin Energy 4 Central Macedonia» (InnoFin) στο πλαίσιο του ELENA.

Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 6ο: Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται» για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2022.

Εισηγητής: Γεώργιος Κεφαλάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ.

Θέμα 7ο: Έγκριση 2ης παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012076122 «Παροχή Συνοδευτικών δράσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.), για την περίοδο 2018-2019» στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.), για την περίοδο 2018-2019»

Εισηγήτρια: Μαρία Δερμεντζοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Κ.Μ.

Θέμα 8ο: Έγκριση 2ης παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012074683 «Διαχειριστική, Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την οργάνωση και υλοποίηση των Δράσεων των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.), της περιόδου 2018-2019».

Εισηγήτρια: Μαρία Δερμεντζοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Κ.Μ.

Θέμα 9ο: Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012492412 2023-04-12 «Σύμβαση Προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου βοήθειας προς του απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019 των έξι κοινωνικών συμπράξεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης Δυτικός Τομέας, Π.Ε. Ημαθίας, Π.Ε. Κιλκίς, Π.Ε. Πέλλας, Π.Ε. Σερρών και Π.Ε. Χαλκιδικής»

Εισηγήτρια: Μαρία Δερμεντζοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Κ.Μ.

Θέμα 10ο: Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα ) , διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες στην Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 11ο: Έγκριση για την επέκταση του χρόνου απασχόλησης κατά δώδεκα (12) μήνες επτά (7) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα), οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αριθμ. ΠΚΜ 799996(4549)/16-12-2023(ΑΔΑ:9ΦΓΡ7ΛΛ-ΕΨΕ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κατόπιν της αρ. 762/2022 (ΑΔΑ:6ΘΞ07ΛΛ-ΙΣΔ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ στην Π.Ε. Πέλλας.

Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 12ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 55/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα:”Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Γ΄Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης και Δ΄Λ/Τ Πλαταμώνα για το έτος 2023” ως προς τον ορισμό των μελών των επιτροπών.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 13ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Σερρών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. για το έτος 2023.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 14ο: Έγκριση της 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης ως προς το παράρτημα β και το παράρτημα γ στα πλαίσια της από κοινού υλοποίησης του έργου με τίτλο «Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων» μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.»

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 15ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και Δήμο Αριστοτέλη για το έργο με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού από τα όρια της Ιερισσού έως τον οικισμό Μηχανικών» συνολικού προϋπολογισμού 248.775,50 €.

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Παράλληλα, σήμερα, θα διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 2023 στις 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Την έκθεση πεπραγμένων Α΄ Εξαμήνου 2023 της Οικονομικής Επιτροπής, στο πλαίσιο της λογοδοσίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 176 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.