Π.Κ. Μακεδονίας : Ξεκινούν σύντομα βιολογικοί καθαρισμοί των δήμων …

Ξεκινούν σύντομα συστηματικοί εργαστηριακοί έλεγχοι στα υγρά λύματα όλων των βιολογικών καθαρισμών των δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο τριετούς προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προστασία των υδάτινων αποδεκτών της περιοχής από ρύπανση. Μετά τη διαγωνιστική διαδικασία που διενεργήθηκε, εξωτερικοί συνεργάτες πρόκειται να αναλάβουν το έργο των δειγματοληψιών από τα επεξεργασμένα λύματα των 63 βιολογικών καθαρισμών, που λειτουργούν σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και των αναλύσεων των δειγμάτων σε διαπιστευμένα εργαστήρια.

“Παρακολουθούμε στενά και είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε την ομαλή λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών, αφού προηγουμένως, με μια διετή συντονισμένη προσπάθεια, καταγράψαμε τα προβλήματα και τις ελλείψεις στο σύνολο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Σύντομα ξεκινούν συστηματικοί έλεγχοι στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού και των 38 δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας” ανέφερε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, Κώστας Γιουτίκας. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι εν λόγω έλεγχοι θα αρχίσουν εντός του Φεβρουαρίου και μετά το Πάσχα θα προκύψουν τα πρώτα συγκεντρωτικά στοιχεία, που θα δίνουν μια σαφή εικόνα της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι εκροές των μονάδων αυτών, που καταλήγουν στα ποτάμια και τις λίμνες της Κεντρικής Μακεδονίας.
Σημείωσε άλλωστε ότι το θέμα τέθηκε το περασμένο χρονικό διάστημα σε συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας. “Ενημερώσαμε τους δήμους ότι θα γίνονται πλέον τακτικότεροι έλεγχοι. Τους αποστείλαμε έγγραφο σχετικά με προβλήματα που έχουν προκύψει από τις αυτοψίες και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να αποκατασταθούν. Πάρα πολλοί δήμοι, τα δύο τελευταία χρόνια έκαναν μεγάλες προσπάθειες για να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και κατάφεραν να πετύχουν πολλά, ώστε οι βιολογικοί καθαρισμοί να λειτουργούν σωστά και το νερό που φεύγει από αυτούς να είναι καθαρό, πληρώντας, πάντα, κάποιες προδιαγραφές” σχολίασε.
Διευκρίνισε άλλωστε ότι η Περιφέρεια διενεργεί ελέγχους στους βιολογικούς καθαρισμούς, τηρώντας τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις ανάλογες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο αριθμός των τακτικών ελέγχων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων κάθε χρόνο, υπολογίζεται σε επτακόσιους, αριθμός που συνεπάγεται τη λήψη 1.872 δειγμάτων και 13.104 εξειδικευμένων εργαστηριακών  αναλύσεων.
Καθώς όμως, η Περιφέρεια δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τις ανάλογες οικονομικές δυνατότητες, για να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο εγχείρημα και δεδομένου ότι θα πρέπει να γίνονται επιπλέον έλεγχοι και για μικροβιολογικές παραμέτρους, αποφασίστηκε η υποβολή σχετικής πρότασης για χρηματοδότηση του σχετικού έργου από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έγινε αποδεκτή και έτσι ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Ο αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δομές απαιτούν συνεχή εποπτεία. “Ορισμένοι δήμοι που δεν μπορούν να λειτουργήσουν τους βιολογικούς καθαρισμούς με τις δικές τους δυνάμεις έφεραν εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να παρέχεται σωστά η εν λόγω υπηρεσία, για την οποία οι κάτοικοι των πόλεων πληρώνουν τέλη. Από την άλλη πλευρά, ο έλεγχος πρέπει να υπάρχει όχι αυστηρά με την έννοια της επιβολής προστίμων αλλά για την διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης, προκειμένου αυτή να βελτιώνεται, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται” πρόσθεσε.
error: Content is protected !!