Π.Κ.Μακεδονίας – Κ. Γιουτίκας : ” Κάνουμε πράξη τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας…”

ΤΗΣ:  ΑΝΝΑΣ  ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΔΑΑΕ) ΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. (ΠΙΤΟΥΛΕΣ, ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕΡΑΣΤΟΙΧΕΙΑ).  Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕ  ΣΕ  ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΘΗΚΕ  ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. ΓΙΟΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ 

Βίντεο - Κώστας Γιουτίκας​

«Με τον Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αρχίζει να αποκτά πια, σφαιρική, και πληρέστερη θεώρηση της απασχόλησης στην Κεντρική Μακεδονία. Καταρχήν, έχουμε πλέον, μια βάση δεδομένων, που επικαιροποιείται συνεχώς και αφορά αποκλειστικά στην οικονομική δραστηριότητα, τις μεταβολές και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στους 7 νομούς, την οποία δεν διαθέταμε πριν τη συγκρότηση του Μηχανισμού.
Ειδικά, υπό τις παρούσες συνθήκες, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να προκαλεί πρωτόγνωρες ανακατατάξεις στην παγκόσμια οικονομία, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ύπαρξη ολοκληρωμένης εικόνας για την αγορά εργασίας, τώρα και στο άμεσο μέλλον, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, ο Μηχανισμός εμπλουτίζει τη βάση δεδομένων, με αξιόπιστα στοιχεία από στοχευμένες πρωτογενείς έρευνες που ο ίδιος διενεργεί, για την ποιότητα και την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Πετυχαίνουμε πλέον την όσμωση με τον επιχειρηματικό κόσμο, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης που απαντούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας .
Επιπλέον, τα επικαιροποιημένα δεδομένα που μας παρέχει συνεχώς ο Μηχανισμός, μας επιτρέπουν τώρα να «παρέμβουμε» αποτελεσματικά, μέσω των Περιφερειακών Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), στα προγράμματα μαθητείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ., τα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑ.Σ.
Κάνουμε πράξη τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, προκειμένου οι επαγγελματικές δεξιότητες των αποφοίτων αυτών των σχολών να είναι απολύτως εναρμονισμένες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να μειώσουμε περαιτέρω την ανεργία και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας”