Πρώτα ο Πολίτης : Στηρίζουμε την τοπική αγορά

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο που λέει "Πρώτα o πολίτης ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ Εργασία Πράξη Δημιουργία Συμβάλλουμε Στην ανάπτυξη και επιβίωση της τοπικής κοινωνίας μας Στην καταπολέμηση της ανεργίας ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ Στην ανταποδοτικότητα των ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ χρημάτων μας 4 4 Για την τοπική αγορά μας ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ"

Για την ανάπτυξη και την επιβίωση της τοπικής κοινωνίας μας .
✅ Για την καταπολέμηση της ανεργίας .
✅ Για την ανταποδοτικότητα των χρημάτων μας .