ΠΟΝΤΙΑΚΑ : 15ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών στη Θεσσαλονίκη

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου   το 15ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ
Ποντιακών Χορών στη Θεσσαλονίκη