Πολιτική : Πολυνομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο για τον ορισμό νέων αντιδημάρχων

Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου – σκούπα το οποίο κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή, ανοίγει το δρόμο για τον ορισμό νέων αντιδημάρχων σε όλους τούς δήμους
Τι σχέση έχει το πολυνομοσχέδιο με τις αντιδημαρχίες; Η συσχέτιση έχει να κάνει με το άρθρο 47 του πολυνομοσχεδίου στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης του αριθμού των αντιδημάρχων κατά 1/3, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα είναι άμισθοι.
Συγκεκριμένα, με την κατεπείγουσα αυτή διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών, προστίθεται νέα παράγραφος στο αρ.59 του Καλλικράτη η οποία δίνει τη δυνατότητα στους δημάρχους να προσθέσουν επιπλέον αντιδημάρχους, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 1/3του μέχρι σήμερα ισχύοντος ανώτατου ορίου αντιδημάρχων. Ρητά ορίζεται ότι αυτή η νέα κατηγορία αντιδημάρχων θα είναι άμισθη, δεν θα δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.
Επιπλέον, επειδή, είθισται σε κάθε δήμο ο αριθμός των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών να εξαρτάται από τον αριθμό των αντιδημάρχων, το κατατεθέν άρθρο αναφέρει πως ο αριθμός των άμισθων αντιδημάρχων δεν θα προσμετράται για τον υπολογισμό των Ειδικών Συμβούλων – Συνεργατών.