Περιφέρεια : Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, στις 12.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).
Αναλυτικά τα  θέματα ημερήσιας διάταξης:
Τιμητική εκδήλωση ονοματοδοσίας αίθουσας εις μνήμη Ιωάννας Τζάκη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Εκλογή εκπροσώπων (μελών) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.).
Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 2ο: Σύσταση και εκλογή μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 3ο: Εκλογή εκπροσώπων (μελών) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Λαϊκών αγορών Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 4ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996
Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 5ο: Έγκριση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την κάλυψη αναγκών στα Προγράμματα που αφορούν τον έλεγχο της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής, στις όρνιθες ωοπαραγωγής και στα ορνίθια κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus
Εισηγητής: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Θέμα 6ο: Παραχώρηση χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α/22-3-2012), όπως ισχύουν
Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας
Θέμα 7ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ. Σκύδρας και Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πέλλας για την κατασκευή του έργου: Ανακαίνιση αύλειου χώρου Πνευματικού Κέντρου Όσιος Παϊσιος ο Αγιορείτης του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών προϋπολογισμού 50.000,00 €
Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας
Θέμα 8ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης με επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την εκτέλεση έργων συντήρησης αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 9ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής όχλησης, επισκευής σκαφών, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Νικήτης, του Δήμου Σιθωνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής
Θέμα 10ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών
Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπων σε επιτροπές Λιμεναρχείου Ιερισσού της Π.Ε. Σερρών
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών
Θέμα 12ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πέλλας
Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας
Θέμα 13ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
Θέμα 14ο:  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Αφήστε μια απάντηση