Παρα…Πολιτικά  : Στην αποκεντρωμένη με αίτημα διαγραφής …!

Κουφάλια : Μετά την δεύτερη απουσία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης από τα  δυο τελευταία δημοτικά συμβούλια Χαλκηδόνoς,  ενημερώνουμε τους φίλους αναγνώστες μας ότι την δευτέρα θα γίνει οπωσδήποτε το δημοτικό συμβούλιο αφού  χρειάζεται μόνο το έν- τρίτο των  δημοτικών  συμβούλων  δηλαδή μπορεί να γίνει με 11 μόνο άτομα … !
Όσοι από αυτούς που απουσίαζαν τα δυο προηγούμενα δημοτικά συμβούλια μετά από την τρίτη απουσία τους  η απόφαση πηγαίνει στην αποκεντρωμένη με αίτημα διαγραφής τους από το δημοτικό συμβούλιο …!
Για να δούμε …

ΖΑΝ… Ο Ανιχνευτής