Ο.Τ.Α : Παράταση συμβάσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων

Με τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και έγινε νόμος ήδη από το βράδυ της Πέμπτης, προβλέφθηκε η παράταση έως την 31.12.2019 των συμβάσεων όσων απασχολούνται στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς εξυπηρέτηση των αναγκών μέχρι την ολοκλήρωση των προσλήψεων για τις θέσεις της προκήρυξης 3Κ/2018.
Τα ερωτήματα που τέθηκαν στο epoli.gr σχετικά με τη συγκεκριμένη παράταση είναι πολλά.
Θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε κάποια από αυτά, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δηλαδή αναμένοντας να διευκρινιστούν κάποια από αυτά με εγκυκλίους που θα εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ειδικότερα:
(α) Είναι υποχρεωτική για τους Δήμους η παράταση των συμβάσεων ή μπορούν, εφόσον δεν το επιθυμούν, να μην παρατείνουν συμβάσεις;
Με βάση την αιτιολογική σκέψη που επέβαλε την ψήφιση της εν λόγω διάταξης -σύμφωνα με την οποία η παράταση αποσκοπεί στην κάλυψη των κενών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης των επιτυχόντων υπαλλήλων- και φυσικά την διατύπωσή της συνάγεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η παράταση. Ο κάθε Δήμος αξιολογεί τις ανάγκες του, λαμβάνει υπόψη του την εξέλιξη της διαδικασίας ολοκλήρωσης των προσλήψεων των μονίμων υπαλλήλων της καθαριότητας και επιλέγει αν θα παρατείνει τις συμβάσεις ή όχι.
(β) Η παράταση των συμβάσεων μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους Δήμους;
Κατ’ αρχάς η παράταση αφορά όλους τους Δήμους. Τίθεται όμως ζήτημα σχετικά με το αν μπορούν οι Δήμοι που έχουν ολοκληρώσει τις προσλήψεις των μονίμων υπαλλήλων για τις θέσεις που είχαν προκηρύξει να παρατείνουν παράλληλα και τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η διάταξη δεν διευκρινίζει ρητώς αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Κατά τη γνώμη μας, όμως, στο ερώτημα αυτό η απάντηση θα πρέπει να είναι αρνητική. Δεδομένου ότι η παράταση αφορά την κάλυψη των κενών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσλήψεων, συνάγεται ότι σε Δήμους που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να γίνει νέα παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Τυχόν παράταση τέτοιων συμβάσεων ενδεχομένως θα προσέκρουε και στην αντίθετη κρίση των Υπηρεσιών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(γ) Τι συμβαίνει στους Δήμους που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσληψης και έχουν κενά;
Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι η δυσκολότερη στην περίπτωση που οι συμβασιούχοι που επιθυμούν να παραταθεί η σύμβασή τους είναι περισσότεροι από τα κενά που υπάρχουν. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλει σε αυτή την περίπτωση την παράταση των συμβάσεων όλων των συμβασιούχων, ανεξαρτήτως αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος του αριθμού των κενών οργανικών θέσεων που δεν έχουν ακόμα πληρωθεί. Εντούτοις και αυτό θα πρέπει να γίνεται με φειδώ και εκτίμηση των κάθε φορά πραγματικών δεδομένων. Για παράδειγμα αν σε κάποιον Δήμο υπάρχουν την 31.10.2019 μόνο 2 κενές θέσεις, ενώ οι  συμβασιούχοι που επιθυμούν παράταση των συμβάσεων είναι 40, παρίσταται ως ορθολογικότερη η μη παράταση των συμβάσεων αυτών.
Σε κάθε περίπτωση τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν τις επόμενες ημέρες με εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

https://www.epoli.gr